משכנתא          ראשי   |   קרדיטצ'ק   |   מידע עסקי
כלים מתקדמים במשכנתא ליזמי נדל"ן ומביני עניין
 
מחשבון עלויות נלוות   מחשבון ROI   מחשבון לוח סילוקין   מחשבון משכנתא מקצועי   מחשבון ליזמי נדל"ן   מחשבון משכנתא סטנדרטי

מהי משכנתא ?
מהי הלוואה ?
ביטוח משכנתא
מחזור משכנתא
מושגים בנושא משכנתא
מינוף ומימון
ריביות
אינפלציה
כלים לבדיקת כדאיות השקעה
פרקים ליזמי נדל"ן
איסוף מידע עסקי


מחשבון משכנתא
  • rating: 3.6 based on 901 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

לבדיקת כדאיות השקעה בנדל"ן, יש שני כלים שיעזרו לנו להחליט האם ההשקעה היא כדאית. בכל מקרה, הכלים נועדו לבחון חלופה בין השקעות (בין נכסים במקרה שלנו) ולא בדיקת כדאיות לנכס אחד.
באתר יש בכל המחשבוני משכנתא המקצועיים את התוצאה של האינדקטור ROI, אבל כלי נוסף שנותן לנו בחינת כדאיות הוא שת"פ.

שיעור תשואה פנימי (שת"פ) IRR

שיעור תשואה פנימי IRR (Internal Rate of Return) זוהי שיטה נוספת לבחינת כדאיות השקעה.
שיעור תשואה פנימי מיצג את שיעור התשואה הממוצע לתקופה על הכסף שהושקע. שיעור ב % (ולא בכסף כמו ב NPV).
שת"פ זהו שער הריבית בו הערך הנוכחי של זרם התקבולים העתידיים בפרויקט שווה לערך הנוכחי של זרם התשלומים (ההשקעה). אותו שער ריבית בו .

כלל החלטה: IRR גדול מ i [שיעור התשואה הממוצע בפרויקט גבוה מהריבית האלטרנטיבית (מחיר ההון)] f ההשקעה כדאית; IRR קטן מ i [תשואה ממוצעת בפרויקט נמוכה ממחיר ההון] f ההשקעה איננה כדאית (עדיף לשים את הכסף בבנק ולקבל עליו ריבית); IRR=I f נקודת האדישות.

יתרונות של IRR זה שהוא מדבר ב %. נוח להשוות לדברים אחרים, ובכלל נוח להתייחס לתשואות במונחים של %.

החזר השקעה - ROI

"החזר השקעה" Return On Investment)) הוא מדד אשר משווה את כמות ההכנסה המתקבלת , ביחס לעלות שלה. החישוב מתבצע באמצעות חישוב של הרווח מההשקעה חלקי עלותה. לצורך חישוב החזר ההשקעה מקובל לקבוע ערכים ריאלים, כאשר הם מהווים חלק מההשקעה או מהרווח.

המדד משקף את רווחיות ההשקעה ומסייע לבחון את קצב ההתקדמות למול יעדים, מתחרים או השווקים. המדד נמצא בשימוש עסקים רבים והפך לכלי נפוץ בכלכלה המערבית.

חישוב ROI
Payback = התקבול, במקרה שלנו שכ"ד
Investment = ההשקעה שלנו, במקרה שלנו מחיר הנכס

ROI = [(Payback - Investment) / Investment)] * 100

מחשבון ליזמי נדל"ן
מחשבון משכנתא מקצועי
מחשבון משכנתא •  (c) 2011 - myMortgage.co.il  •            מחשבון משכנתא   |   מידע עסקי   |   LTDs   |   שיעבוד רכב   |   מחשבון ליזמי נדל"ן   |   תוכניות שותפים פיננסים   |  

Untitled