משכנתא          ראשי   |   קרדיטצ'ק   |   מידע עסקי
כלים מתקדמים במשכנתא ליזמי נדל"ן ומביני עניין
 
מחשבון עלויות נלוות   מחשבון ROI   מחשבון לוח סילוקין   מחשבון משכנתא מקצועי   מחשבון ליזמי נדל"ן   מחשבון משכנתא סטנדרטי

מהי משכנתא ?
מהי הלוואה ?
ביטוח משכנתא
מחזור משכנתא
מושגים בנושא משכנתא
מינוף ומימון
ריביות
אינפלציה
כלים לבדיקת כדאיות השקעה
פרקים ליזמי נדל"ן
איסוף מידע עסקי


חישוב והבנת הריבית
  • rating: 3.6 based on 899 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

חישוב והבנת הריבית

ריבית היא מילת המפתח במימון.

ריבית = מחיר הכסף, מחיר השימוש בכסף לאורך זמן.

שער הריבית מוגדר ב % ליחידת זמן.
ריבית מסומנת r (rate) או i (interest).
שער הריבית: 0.1 = 10% = i לשנה f % ליחידת זמן.

ישנם שערי ריבית שונים כפונקציה של טווחי זמן שונים או דרגות סיכון שונות. שער הריבית על תכנית חיסכון לשנה יהיה שונה משער הריבית על תכנית חיסכון ל 3 שנים או פק"מ חודשי.

רמת סיכון - שער הריבית שתשלם חברה כשהיא לווה כסף מהציבור יהיה גבוה יותר משער הריבית שממשלה מקבלת כשהיא לווה מהציבור (הלוואת כסף מהציבור נעשית ע"י הנפקת אג"ח).

ריבית נקובה / נומינלית (תעריפית)

r - ריבית נקובה לתקופה קצרה
R - ריבית נקובה לתקופה ארוכה
t \ n - מס' הפעמים שמופיעה התקופה הקצרה בתקופה הארוכה.
הקשר ביניהם:
R=r*t
r=R/t

חישוב הריבית הנקובה השנתית כאשר הריבית הנקובה החודשית 1%:
חישוב הריבית הנקובה לרבעון כאשר הריבית השנתית היא 12%: (למעשה שואלים כמה פעמים רבעון מופיע בשנה)

ריבית אפקטיבית (מתואמת)

ריבית אפקטיבית (Re) - ריבית מתואמת תקופתית, הריבית האמיתית שמשולמת בפועל. מתבססת על כך שחישוב הריבית נעשה בשיטת ריבית דריבית (ריבית דריבית - הריבית המשולמת על השקעה ראשונית ועל סכומי ריבית שהתווספו לסכום המקורי).


 •  (c) 2011 - myMortgage.co.il  •            מחשבון משכנתא   |   מידע עסקי   |   LTDs   |   שיעבוד רכב   |   מחשבון ליזמי נדל"ן   |   תוכניות שותפים פיננסים   |  

Untitled