משכנתא          ראשי   |   קרדיטצ'ק   |   מידע עסקי
כלים מתקדמים במשכנתא ליזמי נדל"ן ומביני עניין
 
מחשבון עלויות נלוות   מחשבון ROI   מחשבון לוח סילוקין   מחשבון משכנתא מקצועי   מחשבון ליזמי נדל"ן   מחשבון משכנתא סטנדרטי

מהי משכנתא ?
מהי הלוואה ?
ביטוח משכנתא
מחזור משכנתא
מושגים בנושא משכנתא
מינוף ומימון
ריביות
אינפלציה
כלים לבדיקת כדאיות השקעה
פרקים ליזמי נדל"ן
איסוף מידע עסקי


דמי מפתח
  • rating: 3.7 based on 841 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

דמי מפתח

יזמי נדל"ן בתחילת דרכם נתקלים לא פעם בביטוי "דמי מפתח" בעת חיפוש נכסים להשקעה. המושג דמי מפתח הוא למעשה הכלאה בין רכישת נכס לשכירתו, אך לא במידה שווה. בעסקה של דמי מפתח, הרוכש מקבל מבעל הנכס חזקת שימוש בנכס כאילו קנה נכס רגיל, אך בהמשך משלם שכר דירה שנקבע מראש על השימוש בנכס, לכל החיים. גם מחיר הנכס וגם שכ"ד (בנפרד) נמוכים משווי הנכס האמיתי. השיטה מעוגנת בחוק הגנת הדייר שעבר מספר שינויים.

בתמורה לתשלומים החודשיים עבורם קיבל הקונה את המפתח לדירה (ומכאן הכינוי דמי מפתח), מקבל הדייר (כלומר הקונה) הגנה לזכויות המגורים שלו בנכס עד סוף ימיו. הדייר המוגן אף יכול להוריש זכות זו, בתנאים מסוימים, לקרוב משפחה מדרגה ראשונה, אם אותו קרוב התגורר עימו סמוך לפטירתו.

החוק המסדיר את התנהלות עסקאות בדמי מפתח, מעגן חובות וזכויות שונות לבעל הנכס ולדייר, למשל - חלוקת הוצאות שוטפות של הבניין, שיפורים בנכס וגובה דמי השכירות החודשיים.

לא ניתן לפנות דייר של דמי מפתח המקבל זכות של דייר מוגן, אלא במקרים מסוימים שנקבעו בחוק. אחד מעקרונות החוק, קובע כי דייר מוגן יכול להעביר את זכויותיו על הנכס לאדם אחר (כלומר, למכור את הנכס שקנה), לאחר שהציע את העסקה לבעל הנכס לפני שהעמיד אותו למכירה (כלומר זכות ראשונים) אם בעל הנכס ויתר - נמכרת הזכות לאחר, ובתמורה מתחלקים הדייר ובעל הנכס לפי חלוקה הקבועה בחוק.

דמי פינוי

אין שום קשר בין דמי מפתח ודמי פינוי. דמי פינוי מוגדר כתשלום עבור הנכונות לפנות שטח מושכר. לרוב סעיף של דמי פינוי מוכר יותר בנדל"ן מסחרי, שכן החוזים הם לטווח ארוך יותר ואין נקודות יציאה.

מונח זה שגור בתחומי הנדל"ן והמסחר, ומתייחס לתשלום פיצוי אותו ישלם משכיר הנכס לשוכר המפנה למענו את המושכר לפני תום התקופה הנקובה בחוזה השכירות.


 •  (c) 2011 - myMortgage.co.il  •            מחשבון משכנתא   |   מידע עסקי   |   LTDs   |   שיעבוד רכב   |   מחשבון ליזמי נדל"ן   |   תוכניות שותפים פיננסים   |  

Untitled