משכנתא          ראשי   |   קרדיטצ'ק   |   מידע עסקי
כלים מתקדמים במשכנתא ליזמי נדל"ן ומביני עניין
 
מחשבון עלויות נלוות   מחשבון ROI   מחשבון לוח סילוקין   מחשבון משכנתא מקצועי   מחשבון ליזמי נדל"ן   מחשבון משכנתא סטנדרטי

מהי משכנתא ?
מהי הלוואה ?
ביטוח משכנתא
מחזור משכנתא
מושגים בנושא משכנתא
מינוף ומימון
ריביות
אינפלציה
כלים לבדיקת כדאיות השקעה
פרקים ליזמי נדל"ן
איסוף מידע עסקי


נסח טאבו
  • rating: 3.6 based on 708 votes.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

נסח טאבו

"טאבו" זהו מונח הלקוח מן השפה הטורקית. המונח טאבו הושרש בארץ מאז תקופת השלטון האוטונומי שבזמנו נהגו לכנות את לשכת רישום המקרקעין בשם "טאפו" (בשמה הטורקי). החוק במדינת ישראל קובע כי חובה לבצע רישום זכויות וחובות במקרקעין, כאשר הרישום בלשכת המקרקעין (בטאבו) מתבצע גם על זכויות (בעלות או חכירה) אשר התקבלו בכל דרך אפשרית כגון רכישה, מתנה, ירושה וכו', וגם על חובות כגון שיעבוד, עיקולים, משכנתא, צו מניעה, הפקעה וכו'. העברה בטאבו מתבצעת בד"כ כאשר מבקשים להעביר את הזכויות במקרקעין מאדם אחד למשנהו, כאשר בהחלט יתכן כי הבעלות תועבר מחברה, מארגון, ממספר אנשים או מאדם בודד לאחר או אחרים. הרישום בפנקס המקרקעין הינו תנאי לקיום עסקת מכר. בלשכת המקרקעין יירשמו עסקאות מכר, ירושות, הפקעות, עיקולים וכד' כאשר הרישום יהווה ראיה לכאורה לנכונותם. כאשר נכס רשום בטאבו משמע כי בנסח הטאבו יירשמו בעלי החזקה בנכס כבעלי הזכויות ויש חזקה לתקינות ואמיתות הרשום בנסח הטאבו.

רישום הזכויות במקרקעין בישראל

רישום הזכויות ו/או החובות במקרקעין ו/או קביעת בעלות על המקרקעין מתקיים בלשכת רישום המקרקעין והגורם האחראי על הרישום הוא אגף רישום והסדר מקרקעין. רב הקרקעות במדינת ישראל עברו תהליך הסדרה ואחוז קטן מאד מן הקרקעות עדיין נמצאים בתהליך הסדרה. הבעלות על הקרקעות בתחום מדינת ישראל מוסדר יחסית, אך באשר לשטחים באזור יהודה ושומרון ובתחום הקו הירוק, הנושא עדיין סבוך.

קיימת אפשרות לרשום בתים משותפים במקרקעין מוסדרים וגם במקרקעין שאינם מוסדרים. משמעות רישום הבתים המשותפים הינה רישום הסכם חלוקה של חלקה אחת למספר רב של דירות שלכל אחת מן הדירות נרשם רישום עצמאי. לשכת המקרקעין מאפשרת לכל אזרח לקבל תמצית מרישום פנקסי המקרקעין וזאת מבלי צורך להוכיח קשר או זיקה לנכס. תמצית הרישום נקראת "נסח", והיא מכילה פרטים כגון: מי הם בעלי המקרקעין, גבולות השטח, שיעבודים על השטח וכו'. השירות כרוך בעלות.

לשכת רישום המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל

מאחר וחלק ניכר מן הקרקעות במדינת ישראל מוחכרות בחקירה לדורות, וחלק מן הקרקעות מוחכרות לקבלנים באמצעות מפות שאינן קשורות לרישום המקרקעין פועלות במקביל שתי לשכות, לשכת רישום המקרקעין ומינהל מקרקעי ישראל. שתי לשכות מנהלות מערכת רישום מקבילה. בד"כ נחשבים הרישומים לזמניים אך הרישום (הזמני) עלול להמשך שנים רבות עד אשר מתבצעת התאמה בין מנהל מקרקעי ישראל ולשכת רישום המקרקעין. לשכות המקרקעין שכבר מוחשבו מנהלות רישומים ב"פנקסי המקרקעין" בעבור הקרקעות המוסדרות, ומכילות מפות שבהן מוצגות רישומים של כל בעלי החלקות וגבולותיהן של כל חלקה וחלקה. בפנקסי המקרקעין יירשמו הזכויות במקרקעין אך ניתן לרשום גם הערות אזהרה, זכויות חכירה, צווי מניעה, שיעבודים וכו'. הערת אזהרה נרשמת בד"כ על מנת למנוע מכירה של הנכס או החלקה שעליו נרשמה הערת האזהרה.

תכולת נסח הטאבו

תמצית רישום המקרקעין נקראת "נסח טאבו". בנסח מצוינים פרטים על הנכס כגון מי הם בעלי הנכס, החוכרים, האם יש משכנתא על הנכס, האם קיימת הערת אזהרה וכו'. הערת אזהרה הרשומה בנסח הטאבו מגבילה את בעלי הנכס שכן כל עסקה שירצה בעל הנכס לבצע תהיה כפופה להערת האזהרה. ישנם סוגים שונים של הערות אזהרה כגון הערה בדבר הטלת עיקולים שהוטלו ע"י נושים שונים (צד ג', מס הכנסה, מע"מ, מינוי מנהל עזבון, כינוס נכסים וכו') הערהת אזהרה שלא ניתן למכור הנכס וכו'.

חשיבות נסח הטאבו בעת קנייה ומכירת דירה

ללא נסח טאבו לא מבצעים עסקת נדל"ןֱ!!! נסח הטאבו מכיל פרטים חשובים מאד ביניהם, זהותם של בעלי הנכס, עיקולים, הערות אזהרה וכו'. ראשית, על מנת לבצע עסקה כלשהי הקשורה לנכס יש לבדוק אם הנכס בבעלותם של מבצעי העסקה. מומלץ מאד לעיין ולבדוק את נסח טאבו עוד בתחילת המו"מ ואף לפני שמגיעים למו"מ, לעיתים יתגלו בעיות בנסח הטאבו כגון הערות אזהרה, עיקולים, כינוס נכסים וכו', בעיות שעלולות לעכב את ביצוע העסקה ולעיתים ישנן בעיות סבוכות שלא כדאי אפילו להיכנס למו"מ.

בעת ביצוע עסקה על דירות המצויות בבית משותף מומלץ לעיין גם בצו בתים משותפים שם ניתן לזהות את הדירה בתשריט ושם יהיה מצויין אם הוטלו מגבלות כלשהן על הבית המשותף. כאשר מדובר בקנייה או במכירה של דירה בבתים משותפים, מומלץ שלא להסתפק רק בנסח הטאבו אלא לבקש ולעיין גם בצו הבית המשותף ולצלם אותו. בכל צו שכזה מצוינות כל המגבלות שהוטלו על הבית וניתן לזהות את הדירה הנמכרת לפי תשריט הבית המשותף.

כיצד ניתן להוציא נסח טאבו

השיטה המהירה והזולה ביותר לקבל נסח טאבו הינה באמצעות האינטרנט, כאשר התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי. את הנסח ניתן להדפיס ברגע קבלתו אך הוא אינו חתום ולכן הינו חסר תוקף משפטי. ניתן גם להזמין נסח טאבו באמצעות הדואר או לגשת למשרדי המקרקעין שם ניתן לקבל נסח טאבו חתום. כאשר הנסח מבוקש ע"י מוסדות ממשלתיים או גורמים אחרים כגון בנקים, עו"ד וכו' יהיה צורך להמציא נסח חתום.
כמו כן ניתן גם להוציא נסח טאבו לפי כתובת מגורים, דבר זה יעשה דרך אתר טאבוצ'ק, לחצו על נסח טאבו לפי כתובת
אישורי זכויות

מרבית מקרקעות מדינת ישראל מצויות בבעלות מינהל מקרקעי ישראל. המינהל אינו מספק נסח טאבו אלא אישור זכויות (לגבי קרקעות או נכסים המצויים ומנוהלים על ידיהם) אך רק בעלי זכויות יהיו רשאים לקבל את אישור הזכויות וזאת בכפוף לתשלום אגרה. להבדיל מנסח הטאבו אשר מהווה ראיה לאמיתות הפרטים המופיעים בו, אישור הזכויות המנופק ע"י המינהל מכיל סעיף בו מובהר כי המינהל אינו אחראי למידע שנמסר.
 •  (c) 2011 - myMortgage.co.il  •            מחשבון משכנתא   |   מידע עסקי   |   LTDs   |   שיעבוד רכב   |   מחשבון ליזמי נדל"ן   |   תוכניות שותפים פיננסים   |  

Untitled